top of page

          DIREKTE KONTAKT

      97969299 / adbu@online.no

          

Telefonnummer og epostadresse

Direkte: +47 9796 9299

Epost: adbu@online.no

Besøks-/postadresse

Adresse: Advokatfirmaet Bugge, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

(Inng. fra Pilestredet vis a vis trikkestopp v/KID Interiør)

Kode på callinganlegg: 526 + bjelle

Parking: Sentrum p-hus. Innkj. fra Munchs gate og

Hammersborgstunnelen (Ring 1). bottom of page